Dofinansowanie remontu łazienki z PFRON

Osoby niepełnosprawne na co dzień borykają się z wieloma barierami, które utrudniają normalne życie. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, można liczyć na dofinansowanie np. remontu łazienki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak uzyskać te fundusze?

Kto może starać się o dofinansowanie remontu łazienki?

Dofinansowanie z PFRON na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby z ograniczeniami ruchowymi przysługuje osobom z orzeczeniem o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe warunki dofinansowania likwidacji tak zwanych barier architektonicznych określa Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, a także art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji.

Czy procedura jest skomplikowana?

Procedura postępowania nie jest skomplikowana. Podstawowym kryterium jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Żeby starać się o dofinansowanie należy złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wypełniony wniosek powinien zawierać wyszczególnione elementy stanowiące planowany do zrealizowania zakres rzeczowy likwidacji barier. Najczęściej wnioski składa się w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, ale realizacją zajmuje się już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do którego warto zgłosić się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów. Wnioski są rozpatrywane w miarę posiadanych przez jednostkę środków na ten cel, według ustalonej kolejności.

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach osoby składającej wniosek, kserokopię aktu własności lub umowy najmu lokalu, w których chcemy dokonać remontu. W momencie, kiedy złożony przez nas wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziemy potrzebowali opracowany projekt łazienki, który co istotne również można sfinansować ze środków PFRON. Na tym etapie ważne jest również rozejrzenie się za odpowiednim sprzętem do łazienki- najczęstszym niezbędnym przedmiotem jest uchwyt dla niepełnosprawnych, który jest potrzebny zarówno przy toalecie, jak i pod prysznicem.

Prysznic, uchwyt dla niepełnosprawnych i prace remontowe są objęte dofinansowaniem.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku dofinansowania nie może być mowy o generalnym remoncie łazienki. W zakres prac nie wchodzi zatem wymiana istniejących płytek na nowe, tylko z powodu ich nieestetycznego wyglądu. Chodzi wyłącznie o wspomnianą już likwidację istniejących barier, czyli usunięcie przeszkód, które osobie niepełnosprawnej mogą uniemożliwiać samodzielne korzystanie z łazienki. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może przekraczać kwoty równej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W ramach pomocy ze środków PFRON można między innymi dokonać adaptacji i modernizacji mieszkania, w tym WC, łazienki. W likwidacji barier konieczne będą pomoce takie jak: poręcz, uchwyt dla niepełnosprawnych oraz przerobienie muszli klozetowej lub umywalki na określoną wysokość, co jest niezbędne, gdy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku. Przepisy stanowią, że dofinansowanie z PFRON i jego zakres są zależne od rodzaju niepełnosprawności i muszą być z nią związane. Remont związany z wymianą wanny na prysznic będzie uzasadniony w przypadku, gdy korzystanie z wanny jest dla osoby niepełnosprawnej niemożliwe.