Darowizna powinna być przyjemna, jednak w rzeczywistości w spadku nie zawsze otrzymuje się pieniądze, nieruchomości czy cenne przedmioty. Można również przekazać prawo do obowiązku zapłaty, albo wykonania konkretnych czynności w stosunku do darczyńcy. Takie darowizny nie są mile widziane, jednak można się od nich odwołać. Jak to zrobić?

Co należy wiedzieć o umowie darowizny?

Umowa darowizny zawierana jest regularnie nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Samo słowo darowizna kojarzy się bardzo pozytywnie i w większości przypadków daje nadzieję na otrzymanie majątku w formie gotówki bądź wartości materialnych. Jednak życie pokazuje, że darowizna może być również długiem czy konkretnymi wymaganiami. Taka sytuacja znacznie komplikuje życie osoby, która taką darowiznę otrzymała. Przepisy prawa jasno informują, że przekazanie darowizny wymaga przygotowania aktu notarialnego, jednak jeśli wybrana rzecz została przez darczyńcę ofiarowana, takie działania również traktuje się jako zgodne z prawem.

Jak odwołać darowiznę?

Darowizna niewykonana może zostać odwołana przez darczyńcę w przypadku, kiedy po zawarciu umowy jego stan majątkowy znacznie się pogorszył. W bieżącej sytuacji ofiarowanie darowizny w znaczący sposób wpłynęłoby na utrzymanie bądź spowodowało uszczerbek dla ciążących obowiązków alimentacyjnych. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy jaką oferuje adwokat Łódź jest jednym z miast w Polsce, gdzie sprawy o odwołanie darowizny zdarzają się wyjątkowo często. Nie można winić darczyńcy, gdyż ofiarowanie pieniędzy, nieruchomości, albo ruchomości jest jego dobrą wolą i nie powinno wiązać się to z wyrządzeniem krzywdy dla niego. Choroba, nagła utrata pracy bądź konieczność płacenia wyższych alimentów na dzieci – to tylko niektóre sytuacje, które stają się przyczyną odwołania darowizny. Osoba, która chciała przekazać pieniądze czy część swojego majątku, nie ma obowiązku informować, dlaczego zmieniła zdanie.

Jak postępować w przypadku darowizny, która została wykonana?

Jeśli darowizna została już przekazana, jej odwołanie nie należy do najłatwiejszych, ale cały czas jest możliwe. Wymaga to jednak czasu, a sprawa może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Omawiana sytuacja dochodzi do skutku przede wszystkim w sytuacjach, kiedy osoba obdarowywana okazała rażącą niewdzięczność, brak szacunku, albo dopuściła się znieważenia. Do takich zachowań zalicza się również działania zmierzające przeciwko darczyńcy. Sytuacja zostaje dokładnie przeanalizowana przez sąd, dlatego w sprawie nie może zabraknąć doświadczenia i umiejętności, jakie zapewnia adwokat. Jednak należy pamiętać, że odwołanie musi nastąpić nie później niż do jednego roku po jej przekazaniu. Kolejny czynnik uniemożliwiający odwołanie się to przebaczenie darczyńcy.

Odwołanie darowizny w przypadku współmałżonków

Otrzymanie darowizny jest bardzo popularne wśród współmałżonków. W takiej sytuacji wchodzi w skład majątku wspólnego i przydziela się ją w równych częściach dla obu osób. Dlatego w sytuacji odwołania darowizny, można żądać udziału przysługującemu jednej ze stron, a jeśli taka sytuacja jest niemożliwa (zużycie, sprzedaż i inne), jedyną opcją jest zwrócenie wartości tego udziału.

Odwołanie darowizny nie należy więc do skomplikowanych czynności, należy jednak pamiętać, że trzeba się na to zdecydować do roku od przekazania rzeczy, pieniędzy, nieruchomości bądź ruchomości. W przeciwnym przypadku sprawa zdecydowanie się komplikuje i darczyńca nie może już żądać prawa do ofiarowanej darowizny.