Kwestie prawne związane z alimentami stają się często bardzo problematyczne. Dzieci nie wiedzą jak się zachować, co mogą, a czego nie mogą robić, dlatego pojawiają się częste konflikty. W takich przypadkach najczęściej pomoc dobrej kancelarii prawnej pomaga rozwiązać wszystkie konflikty.

Kiedy dziecko może płacić alimenty?

Obowiązek alimentacji na rzecz rodziców jest dla wielu osób czymś nie do pomyślenia. Brak wiedzy na ten temat sprawia, że pojawia się mnóstwo problemów prawnych, kiedy taka sytuacja staje się rzeczywistością. Jak to działa? Otóż obowiązkiem utrzymania materialnego i wychowania obciążeni są krewni w linii prostej. Dlatego też na początku rodzice zwracają się o alimenty do swoich współmałżonków, a następnie od dzieci.

Świadczenia alimentacyjne muszą być poparte określonymi przesłankami. Przede wszystkim jest to stan niedostatku rodziców. Dzieci będą płacić alimenty tylko wtedy, gdy Sąd uzna, że ich sytuacja materialna jest odpowiednia do takich świadczeń. Do tego typu zobowiązań alimentacyjnych zalicza się nie tylko pieniądze, ale też żywność, ubrania i leki.

Kiedy alimenty na rodziców nie mogą być płacone?

W sytuacji, kiedy rodzice nie interesowali się losem swoich dzieci i dopiero w trudnej sytuacji materialnej proszą je o pomoc, Sąd nie uzna takich roszczeń. Dziecko powołuje się wtedy na przepisy prawa cywilnego, zgłaszając naruszenie zasad współżycia społecznego. Pomoc prawna w takich przypadkach jest jak najbardziej uzasadniona, dlatego warto poszukać dobrej kancelarii. W dużych miastach nie ma problemów z jej zalezieniem. Wystarczy np. wpisać w wyszukiwarkę hasło np: „alimenty Kraków”, aby trafić na rzetelną pomoc prawną.

Jak jest wysokość takich świadczeń? Oczywiście kwota alimentów zależy od potrzeb rodziców oraz możliwości finansowych dziecka. Są rozpatruje dokładnie wszystkie przesłanki i dopiero wystawia kwotę świadczenia alimentacyjnego.

Niestety alimenty na rodzica to bardzo częsty temat rozpraw sądowych. Najczęściej takie sprawy zgłaszane są przez rodziny rozbite, patologiczne, w których nie ma zachowanych bliskich więzi.