Budynki użyteczności publicznej

stawoz budynki

Jak zdefiniować obiekty budownictwa publicznego? Powinniśmy wyobrazić sobie jakiś budynek. Jaki? Zwykle dość duży i odwiedzany przez wiele osób.

Ze strefą budownictwa publicznego, nieodmiennie kojarzą się obiekty wykorzystywane przez administrację państwową i samorządową. Jednak nie zawsze. Publiczne obiekty to także lokale: opieki społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, naukowe i oświatowe, kulturalne, kościoły, szkoły wszystkich poziomów, wychowawcze, opieki zdrowotnej wymiaru sprawiedliwości, turystyczne, handlowe, gastronomiczne, usługowe z każdej branży, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, sportowe, obsługi pasażerów itp.

Projektowanie budynków użyteczności publicznej jest procesem podobnym do każdego innego założenia architektonicznego. Używane materiały są identyczne technologie, ich zastosowania też nie różnią się zasadniczo od tych użytych w przestrzeni publicznej. Prawidła sztuki budowlanej w odróżnieniu od procedur są niezmienne.

Kluczową różnicą jest skala obiektów i wynikające z nich obostrzenia bezpieczeństwa. Każdy projekt tego typu musi zawierać liczne elementy, które podnoszą bezpieczeństwo użytkowników. Możemy wymienić tu między innymi systemy przeciwpożarowe. Profesjonalne rozwiązania to dziś konieczność. Trzeba przewidzieć wszystkie scenariusze od zwykłego pożaru, po działania desperatów. W rezultacie powstają w pełni zautomatyzowane systemy rodem z filmów science fiction, a my możemy czuć się spokojniej.